Moja zóna

Špeciálna základná škola

Richnava 189, 053 51 Richnava
35541431
2021627542
Nemá
20-24 zamestnancov
01.01.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
155 tis. €
-58,9 %
2020/2019