Moja zóna

Materská škola

Hrebendova 5, 040 11 Košice - mestská časť Luník IX
35541571
2021625727
Nemá
25-49 zamestnancov
01.02.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
166 tis. €
334,3 %
2020/2019