Moja zóna

Materská škola Michalovce S. H. Vajanského 5

S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce
35542128
2021635528
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A