Moja zóna

Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355

Budkovce 355, 072 15 Budkovce
35542225
2021637046
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
126 tis. €
-75,2 %
2020/2019