Moja zóna

Základná škola s materskou školou Tušická Nová Ves 64

Tušická Nová Ves 64, 072 02 Tušická Nová Ves
35542276
2021635341
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
53,6 tis. €
2,4 %
2020/2019