Moja zóna

Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice

Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
35542616
2021635539
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
367 tis. €
1 067 %
2020/2019