Moja zóna

Základná škola Drábova 3, Košice

Drábova 3, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP
35542641
2021635726
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
489 tis. €
139,4 %
2020/2019