Moja zóna

Materská škola

Trebišovská 11, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542659
2021638234
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
167 tis. €
2 482,3 %
2020/2019