Moja zóna

Materská škola

Nešporova 28, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542675
2021638212
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
169 tis. €
481,8 %
2020/2019