Moja zóna

Základná škola Kežmarská 28, Košice

Kežmarská 28, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542713
2021635572
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
385 tis. €
6,5 %
2020/2019