Moja zóna

Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice

Kežmarská 28, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542756
2021636628
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Zar.škol.stravovania

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
265 tis. €
-98,7 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice


Štatutári Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice


Spoločníci Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice


Predmety podnikania Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice


Kataster Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice


Skrátené výkazy Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice