Moja zóna

Školská jedáleň Kežmarská 28, Košice

Kežmarská 28, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542756
2021636628
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Zar.škol.stravovania

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
265 tis. €
-98,7 %
2020/2019