Moja zóna

Základná škola

Považská 12, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542861
2021669474
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,96 tis. €
1 mil. €
10,4 %
2020/2019