Moja zóna

Základná škola

Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice - mestská časť Luník IX
35542870
2021635946
Nemá
100-149 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
572 tis. €
-1,1 %
2020/2019