Moja zóna

Základná škola

Slobody 1, 040 11 Košice - mestská časť Západ
35542888
2021635605
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
243 tis. €
616,8 %
2020/2019