Moja zóna

Materská škola

Dneperská 8, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
35543159
2021636705
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
180 tis. €
-21,3 %
2020/2019