Moja zóna

Materská škola, Galaktická 11, Košice

Galaktická 11, 040 12 Košice - mestská časť Nad jazerom
35543167
2021637387
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
123 tis. €
480,8 %
2020/2019