Moja zóna

Základná umelecká škola, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava

Akademika Hronca 9B, 048 01 Rožňava
35543582
2021645109
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
613 tis. €