Moja zóna

Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125

Slavošovce 125, 049 36 Slavošovce
35543612
2021644361
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
143 tis. €
-47,6 %
2020/2019