Moja zóna

Základná škola, Zlatá 2, Rožňava

Zlatá 2, 048 01 Rožňava
35543639
2021644438
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,64 mil. €
160,4 %
2020/2019