Moja zóna

Základná škola Krásnohorské Podhradie

Pokroková 199, 049 41 Krásnohorské Podhradie
35543710
2021644306
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A