Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Drnava 105, 049 42 Drnava
35543744
2021667120
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
66,1 tis. €
11,7 %
2018/2017