Moja zóna

Materská škola Michalovce Okružná 92

Okružná 92, 071 01 Michalovce
35543809
Nemá
nezistený
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Materská škola Michalovce Okružná 92


Štatutári Materská škola Michalovce Okružná 92


Spoločníci Materská škola Michalovce Okružná 92


Predmety podnikania Materská škola Michalovce Okružná 92


Kataster Materská škola Michalovce Okružná 92


Skrátené výkazy Materská škola Michalovce Okružná 92