Moja zóna

Materská škola Michalovce Okružná 92

Okružná 92, 071 01 Michalovce
35543809
Nemá
nezistený
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A