Moja zóna

Základná škola Spišská Nová Ves, Lipová 13

Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
35543914
2021642997
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
192 tis. €
-17,3 %
2020/2019