Moja zóna

Základná škola Spišská Nová Ves, Hutnícka 16

Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves
35543922
2021637706
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
358 tis. €
-46,3 %
2020/2019