Moja zóna

Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy

Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
35543931
2021642524
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
608 tis. €
-73,2 %
2020/2019