Moja zóna

Základná škola s materskou školou Hrabušice

Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
35543949
2021637607
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
70,6 tis. €
-69,5 %
2020/2019