Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč

Školská 3, 044 24 Poproč
35544031
2021643492
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
893 tis. €
241,1 %
2020/2019