Moja zóna

Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde

Hlavná 5, 044 31 Družstevná pri Hornáde
35544139
2021639796
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
19,7 tis. €
3,4 %
2016/2015