Moja zóna

Základná umelecká škola Gelnica

Lutherovo námestie 1, 056 01 Gelnica
35544147
2021649751
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A