Moja zóna

Základná škola - Grundschule Medzev

Štósska 183, 044 25 Medzev
35544201
2021643712
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,55 €
707 tis. €
-6,8 %
2020/2019