Moja zóna

Základná škola Kysak

Kysak 210, 044 81 Kysak
35544244
2021657880
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
33,5 tis. €
-93,7 %
2018/2017