Moja zóna

Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou

Hlavná 67, 045 01 Moldava nad Bodvou
35544252
2021664711
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
14,6 tis. €
152,9 %
2020/2019