Moja zóna

Základná škola Ždaňa

Ždaňa 96, 044 11 Ždaňa
35544279
2021657913
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,6 mil. €
202 988 %
2020/2019