Moja zóna

Základná škola

Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou
35544295
2021655702
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
641 tis. €
4 875,1 %
2020/2019