Moja zóna

Základná škola Trstené pri Hornáde

Školská 94, 044 11 Trstené pri Hornáde
35544384
2021679924
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
290 €