Moja zóna

Základná škola Kecerovce

Kecerovce 79, 044 47 Kecerovce
35544414
2021663446
Nemá
50-99 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
13,5 tis. €
13,6 %
2017/2016