Moja zóna

Základná škola - Alapiskola, Školská 348, Veľký Horeš

Školská 348, 076 52 Veľký Horeš
35544562
2021663347
Nemá
20-24 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A