Moja zóna

Materská škola, Škultétyho 1031/26, Trebišov

Škultétyho 26, 075 01 Trebišov
35544601
2021663732
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A