Moja zóna

Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov

Hviezdoslavova 3, 075 01 Trebišov
35544627
2021663215
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Predškolská výchova

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A