Moja zóna

Základná umelecká škola

Námestie hrdinov 10, 077 01 Kráľovský Chlmec
35544651
2021664282
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
101 tis. €
59,8 %
2020/2019