Moja zóna

Centrum voľného času, Ul. T. G. Masaryka 2229, Trebišov

Ul. T. G. Masaryka 2229, 075 01 Trebišov
35544724
2021663457
Nemá
10-19 zamestnancov
01.04.2002
Ost.vzdelávanie i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A