Moja zóna

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna

Školská ulica 12, 044 02 Turňa nad Bodvou
35544805
2021651852
Nemá
25-49 zamestnancov
01.04.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A