Moja zóna

Základná škola s materskou školou 072 53 Bežovce č. 417

Bežovce 417, 072 53 Bežovce
35545569
2021667769
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A