Moja zóna

Základná škola

Blatné Remety 98, 072 44 Blatné Remety
35545577
2021670222
Nemá
20-24 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A