Moja zóna

Základná škola

Komenského 12, 073 01 Sobrance
35545631
2021668275
Nemá
50-99 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
10,5 tis. €