Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Úbrež 141

Úbrež 141, 072 42 Úbrež
35545640
2021681475
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
25,7 tis. €
440,2 %
2020/2019