Moja zóna

Základná umelecká škola

Štefánikova 22, 073 01 Sobrance
35545658
2021668066
Nemá
25-49 zamestnancov
30.06.2002
Umelecké vzdelávanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A