Moja zóna

Základná škola Istvána Dobóa s vyučovacím jazykom maďarským - Dobó István Alapiskola, Veľké Slemence 18 - Nagyszelmenc

Veľké Slemence 18, 076 77 Veľké Slemence
35545771
2021669881
SK2021669881
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A