Moja zóna

Základná škola s materskou školou, Zalužice 450

Zalužice 450, 072 34 Zalužice
35545798
2021675799
Nemá
25-49 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
55 tis. €
-24,6 %
2020/2019