Moja zóna

Základná škola Bystrany

Bystrany 13, 053 62 Bystrany
35545984
2021673346
Nemá
50-99 zamestnancov
01.07.2002
Základné školstvo

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
261 tis. €
111,5 %
2020/2019